Testování dětí v MŠ od 3. 5. 2021

Od pondělí 3. 5. 2021 se provádí preventivní antigenní testování na přítomnost onemocnění COVID-19 s frekvencí jedenkát týdně a to v pondělí anebo v první den přítomnosti dítěte v MŠ v aktuálním týdnu. V našem kraji prezenčně zatím pouze děti s povinnou školní docházkou a děti vybraných profesí.

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

MŠ oznamuje, že od pondělí 12. 4. 2021 je možná osobní účast dětí na prezenčním vzdělávání pouze pro děti s povinnou školní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí za podmínky antigenního testování dětí v MŠ a bez příznaků onemocnění COVID-19, dále dle aktuálních nařízení MZCR a MŠMT.