Denní režim MŠ

Povinná předškolní docházka: 8:00 – 12:00 hodin

6.15 – 8.00scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí
8.00 – 8.45ranní kruh, pohybová chvilka, individuální didaktické činnosti
8.45 – 9.00přesnídávka
9.00 – 9.45zacílená pedagogická činnost
9.45 – 11.45pobyt venku
11.45 – 12.15oběd
od 12.15odchod dětí domů
12.15 – 14.15odpolední klid
14.15 – 14.30hry dle výběru dětí
14.30 – 14.45svačina
14.45 – 15.45odpolední činnosti, rozcházení dětí domů
16.00uzamykání budovy MŠ