Naše škola

Jedná se o dvojtřídní mateřskou školu,  s nižším počtem zapsaných dětí. V přízemí je třída Sluníček  pro děti ve věku 2–4 roky, v prvním patře třída Berušek, kde jsou děti ve věku 5-7 roků.

Typizovaná budova školy stojí uprostřed nově,  dle zásad  zdravého životního stylu, revitalizované školní zahrady, kde jsou umístěny tyto prvky: akátová herní sestava, pískoviště, otevřená environmentální učebna, záhony na pěstitelské práce.  Ostatní  travnatá plocha včetně uměle vytvořeného kopce je ideálním prostorem pro rozvoj pohybových dovedností dětí. Tyto dovednosti děti mohou dále rozvíjet na betonovém prostoru, který je vhodný pro jízdu na odrážedlech, koloběžkách i kolech.

Nedílnou součástí objektu je školní jídelna, která vaří převážně z regionálních čerstvých surovin, čímž škola významně podporuje zdravé stravování dětí. V kuchyni pracuje kuchařka a vedoucí školní jídelny. Ve škole je zaměstnán i provozní pracovník na úklid a péči o školní zahradu.

V naší mateřské škole působí kvalifikované učitelky a pro děti  jsou navíc k dispozici asistentky pedagoga a školní asistentka, působící na škole jako sociální pracovník.

Všichni zaměstnanci školy usilují o vlídné, pozitivní a přátelské prostředí jak k dětem, tak k rodičovské veřejnosti. Spolupráce je navíc založena na vzájemné důvěře mezi všemi zúčastněnými, respektu porozumění  a ochotě spolupracovat.