Zásady ochrany osobních údajů | GDPR | Prohlášení o přístupnosti

Tyto stránky byly vytvořeny v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek. Více informací naleznete zde.

Mateřská škola Dobromilice, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Dobromilice 327, 798 25 Dobromilice (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dobromilice. Hlavní činností organizace je zajištění předškolního vzdělávání svých žáků ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Je nezbytné, aby škola v rámci své činnosti zpracovávala osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců, případně dalších osob. Osobní údaje škola chrání ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Cílem tohoto dokumentu je seznámit subjekty (žáky, zákonné zástupce a třetí osoby) se zpracováním osobních údajů školy a informovat o právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

Informace jsou dostupné z webových stránek školy (www.msdobromilice.cz) a dále jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle školy. Zásady nakládání s osobními údaji subjektů budou průběžně aktualizovány a doplňovány v souladu s aktuálním účelem zpracování.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je na základě Smlouvy o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů Pavlína Rösslerová, se sídlem DSO Hanácký venkov, Doloplazy 15, 798 26 Nezamyslice, tel. +420 606 547973, e-mail gdpr@hanackyvenkov.cz.