Školáček (dopis pro rodiče)

Vážení rodiče,

protože nám aktuální situace nedovoluje vzdělávat prezenčně Vaše děti v mateřské škole, budeme připravovat pro děti (zejména pro ty s povinnou předškolní docházkou) činnosti a aktivity písemnou formou tak, aby děti měly možnost pokračovat v předškolním vzdělávání i doma, a to s  Vaší pomocí.

Každou středu budou pro děti k dispozici složky úkolů pro následující týden a to na Vašem emailu či osobně v MŠ.

Kdo má možnost stáhnout si je z emailu, vytisknout pro dítě doma a pracovat na jejich plnění,  budeme rádi, když Vám bude stačit tato forma předání.

Pokud nemáte možnost emailového spojení či tisknutí materiálů na vlastní tiskárně, bude každou středu v době od 9 do 14 hodin k vyzvednutí didaktický materiál pro děti v tištěné podobě po předchozí domluvě.

Prosíme Vás, abyste s dětmi úkoly plnili. Jednak se nebudou „nudit“ a také se přesvědčíte, s jakou chutí a zájmem budou pravděpodobně schopny v září plnit úkoly školní .

Zpracované nemusíte vracet do MŠ ke kontrole, neboť úkoly jsou obtížné přiměřeně věku dítěte a určitě je rádi dětem sami zkontrolujete. Pokud by však vyvstal nějaký problém, nebo se Vaše dítě chtělo pochlubit zodpovědným přístupem  k úkolům, můžeme se domluvit na skypové schůzce a nebo se navzájem pozdravit a popovídat.

To samé, kdyby někdo měl potřebu (ať rodiče či děti) být v kontaktu se školkou, je možné se dohodnout na emailové či skypové komunikaci. Tato situace bude trvat zatím do 21. 3. 2021, potom uvidíme, jakou formou bude předškolní vzdělávání pokračovat.

Distanční vzdělávání bude mít zpočátku v kompetenci paní učitelka PaedDr. Libuše Vrbová, která Vás jednotlivě bude kontaktovat z emailu: materskaskoladobromilice@seznam.cz.

Jinak obecné informace týkající se předškolního vzdělávání budou i nadále na webových stránkách školy: https://msdobromilice9.webnode.cz/, nebo na informativní nástěnce na budově MŠ.

Nové webové stránky od 1. dubna 2021, https://msdobromilice.cz/

V případě potřeby, po celou dobu uzavření MŠ pro děti, volejte na mobil 724 910 990, který má ředitelka školy a to v čase od 9.00 hodin do 16.00 hodin.

Přeji nám všem, abychom toto náročné období zvládali s úsměvem a s trpělivostí, protože v mnohém může být i pozitivním přínosem pro každého z nás a pro naše rodiny.

V Dobromilicích dne 2. 3. 2021                                               Mgr. Zdislava Grmelová, MPP                                                                                                  ředitelka školy